Prvá dáma navštívila DSS Integra
Podporili sme v 2013

Dňa 12. marca 2013 manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra v Bratislave. Toto zariadenie poskytuje kvalitnú odbornú pomoc a komplexnú starostlivosť o viacnásobne ťažko postihnuté deti. 

Prvá dáma SR si v sprievode vicežupanky Bratislavského samosprávneho kraja pani Gabrielly Németh a riaditeľky DSS Integra pani Renáty Balážovej prehliadla priestory zariadenia určené na rozličné terapie. Ani tento krát však na hendikepovaných klientov zariadenia nezabudla - prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých Integre venovala magnetoterapeutický prístroj Biomag v hodnote 1.500,- EUR, ktorý pomôže najmä ležiacim klientom. "Som veľmi rada, že prostredníctvom tohto prístroja sa obyvateľom domova skvalitní ich rehabilitačný proces a aspoň takto im pomôžeme zmierniť ich neľahký osud," povedala prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová. 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým hendikepom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte a 12 klientom s kombinovaným ťažkým zdravotným postihnutím v detašovanom pracovisku v Senci. Presadzuje inovatívne prístupy v činnostiach a aktivitách, s využitím prvkov arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, pohybovej terapie a canisterapie. Zariadeniu vo významnej miere pomáhajú aj dobrovoľníci.