Prvá dáma odovzdala dar bratislavskej škole
Podporili sme v 2005

Prvá dáma sa ako prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých zúčastnila 5. septembra 2005 na slávnostnom otvorení nového školského roka na Slovanskom gymnáziu v Bratislave. Súčasne škole odovzdala dar- golfové odpalisko, ktoré na školskom dvore gymnázia pomôže vybudovať golfová spoločnosť JUTURN s nadáciou Silvie Gašparovičovej. 

Zmyslom a dlhodobejším zámerom golfového projektu je vybudovať golfové odpaliská na stredných športových školách a školách s rozšírenou telesnou výchovou, vyškoliť golfových učiteľov a rozšíriť golfové aktivity medzi mládežou. V projekte ide o využitie školských dvorov pre športové aktivity a správne vyplnenie voľného času bez veľkých finančných nárokov. Ak sa golf takto rozšíri, stane sa i finančne dostupnejší pre všetky vrstvy obyvateľstva. 

"Nadácia sa rozhodla pre podporu tohto projektu zameraného na zvýšenie športových aktivít žiakov nielen z dôvodu zvyšovania športovej zdatnosti mladej generácie, ale aj kvalitnejšieho spôsobu využívania voľného času", povedala vo svojom príhovore študentom prvá dáma.