Prvá dáma otvorila výstavu fotografií Slovak Aid 2006
Tlačové správy 2006

Silvia Gašparovičová spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR Józsefom Berényim otvorili výstavu fotografií FOTO SLOVAK AID 2006. Cieľom tejto výstavy je ukázať širokej verejnosti výsledky projektov rozvoja pomoci Slovenskej republiky v zahraničí a náročnej práce slovenských špecialistov a organizácií, ktorí častokrát pôsobia vo veľmí náročných podmienkach.