Prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová odovzdala Katedre čeľustnej ortopédie finančný dar
Podporili sme v 2011

V pondelok 21. novembra 2011 navštívila prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. Cieľom návštevy bolo odovzdanie finančného daru Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

Počas neformálnej diskusie rektorka univerzity Dana Farkašová informovala prvú dámu o činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity. Vedúca Katedry čeľustnej ortopédie oboznámila pani Silviu Gašparovičovú so špecializovaným štúdiom jediného druhu na Slovensku, ktoré práve na tejto katedre realizujú. "V súčasnosti máme 35 študentov, ktorí okrem teoretickej časti majú aj praktickú výučbu," uviedla Simona Dianišková. 

Slávnostné odovzdanie šeku v celkovej hodnote 3 650 € sa uskutočnilo priamo na Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, v priestoroch kde študenti absolvujú praktickú výučbu. Pani Silvia Gašparovičová odovzdala finančný dar za prítomnosti rektorky Dany Farkašovej, do rúk vedúcej Katedry pani Simony Dianiškovej. 
Finančný dar nadácie prvej dámy Slovenskej republiky je určený na vzdelávanie študentov katedry v postgraduálnom štúdiu. Ako povedala prvá dáma, "vždy je vzácne niečo darovať. Som rada, že sa ešte stále dajú nájsť ľudia, priaznivci, vďaka ktorým je to možné." Rektorka univerzity sa poďakovala prvej dáme za finančný dar, ktorý podľa jej slov "prichádza v čase, kedy sú akékoľvek finančné zdroje nesmierne potrebné" a dodala, že aj vďaka tomuto daru bude môcť univerzita naďalej modernizovať toto svoje pedagogické pracovisko. Vedúca Katedry čeľustnej ortopédie Simona Dianišková uviedla, že za poskytnuté finančné prostriedky nakúpia špecializovaný prístroj, ako aj zahraničnú a domácu odbornú literatúru.