Prvá dáma SR prevzala záštitu nad akciou kardiológov "Nebuďte pod tlakom"
Tlačové správy 2007

Nebolo to po prvý raz, čo pani Silvia Gašparovičová prevzala záštitu nad akciami Slovenskej kardiologickej spoločnosti, pretože osobne venuje nemálo úsilia a pozornosti otázkam zdravia a prevencie voči ochoreniam všetkých vekových kategórií občanov. Akciu "Nebuďte pod tlakom" pri príležitosti Medzinárodného dňa hypertenzie však podporila najmä preto, že štatistiky o úmrtnosti, spôsobenej vysokým krvným tlakom, sú na Slovensku alarmujúce. Až 50% obyvateľov Slovenska nepozná svoj krvný tlak a až 80% nepozná svoj cholesterol, pričom meranie je jednoduché, ale ľudia sa mu nevenujú, hypertenzia je ľahko liečiteľná, ale takmer polovica ľudí s hypertenziou sa nelieči. 

V rámci akcie zdravotníci merali tlak občanom v Bratislave na troch miestach a výsledky merania sa vlastne zhodovali s celoslovenským priemerom. Pani Silvia Gašparovičová k tomu na tlačovej besede uviedla, že pre zlepšenie situácie je mimoriadne dôležité zvrátiť problém nezdravých návykov už detí v školách. "Osobne začnem iniciovať, aby napríklad v školách nebola klasifikovaná telesná výchova, pretože len kvôli nedobrej známke je aj polovica žiakov v triede oslobodená od telocviku. V rámci nadácie "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" sme realizovali projekt pitného režimu pre žiakov, úspešne sa rozbieha projekt "Golf do škôl", chceme zabezpečiť zeleninu a ovocie vybraným školám ako experiment, prípadne zmeniť automaty na koka-kolu na automaty s jablkami. Veľa zlozvykov majú už deti od malička a ak proti tomu nebudeme všetci niečo robiť, alarmujúce štatistiky o zdravotnom stave nášho obyvateľstva neklesnú, ale naopak", povedala pani Silvia Gašparovičová a vysoko ocenila úsilie Slovenskej kardiologickej spoločnosti o účinnú osvetu a informovanosť obyvateľov aj takými zaujímavými formami, akou bola akcia "Nebuďte pod tlakom".