Prvý golfový areál pre mládež, a aj verejnosť, otvára v Bratislave Súkromné slovanské gymnázium
Tlačové správy 2007

Súkromné slovanské gymnázium a Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS) otvára prvý golfový areál "Golf Learning center" pre mládež, študentov, ale aj verejnosť. Golfový areál je prvým Tréningovým centrom mládeže, ktorý založila Slovenská golfová asociácia (SKGA) a Asociácia juniorských golfistov Slovenska pod záštitou Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých na základe projektu "Otvorme deťom brány na golfové ihriská. 
Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 4. októbra 2007 o 15:00 hod. v golfovom areáli na Žitavskej ulici v Bratislave, na pôde Súkromného slovanského gymnázia. Cieľom je popularizácia golfu medzi mládežou a vytváranie kvalitných podmienok pre zapájanie mládeže do golfovej hry. 
Cieľom AJGOS je vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj golfovej hry u detí a mládeže na Slovensku podporovať školy a strediská záujmových činností. Zázemie na dosiahnutie spomínaných cieľov poskytnú práve Tréningové centrá mládeže (TCM), z ktorých prvé otvára Súkromné slovanské gymnázium. Ďalšie TCM budú zriadené v golfových kluboch, školách alebo školských strediskách záujmových činností, ktoré spĺňajú podmienky pre založenie tréningového centra mládeže a disponujú požadovaným vybavením. TCM bude organizačnou jednotkou golfového klubu, školy alebo školského strediska záujmových činností s cieľom výberu a rozvoju talentovanej golfovej mládeže vo veku 6-24 rokov a vytvárania podmienok pre systematické odborné vedenie svojich členov. 

Slávnostné otvorenie golfového areálu .Golf Learning center" na Súkromnom slovanskom gymnáziu v Bratislave bude sprevádzať zaujímavý program, pozvaní sú vzácni hostia, študenti, ich rodičia a ľudia, ktorí prispeli k vzniku tohto golfového areálu. Centrum slávnostne otvorí a pásku prestrihne ng. Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky a prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Zámery a ciele golfového areálu predstaví PhDr. Elvíra Chadimová, zriaďovateľka Súkromného gymnázia a RNDr. Pavel Spišiak, riaditeľ Súkromného gymnázia. Súčasťou kultúrneho programu sú prvé a netradičné odpaly, ktoré predvedú študenti gymnázia a ich tréner Aleš Svéntek. Kultúrny zážitok prinesie svojím vystúpením nadaná mladá speváčka Anka Repková so svojou kapelou a vystúpi aj školský hudobný a tanečný súbor Caribe. Účastníci si budú môcť vychutnať príjemnú atmosféru a pohľad na golfových hráčov z nového club hausu, ktorý je súčasťou areálu. Celé podujatie bude moderovať Ivana Christová. 

RNDr. Pavel Spišiak, riaditeľ Súkromného slovanského gymnázia, dopĺňa: "Chceme, aby naši študenti a mládež mali možnosť rozvíjať sa a hrať golf. Prostriedkom bude aj golfový areál pri našom gymnáziu, ktorý bude k dispozícii žiakom a celej golfovej verejnosti. 
Golfový areál "Golf Learning center" bude prioritne k dispozícii študentom a mládeži. Okrem toho bude pre golfovú verejnosť realizovať Golfovú akadémiu pre úplných začiatočníkov, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej výučby golfovej hry pod dohľadom profesionálnych trénerov. Po jej absolvovaní a úspešnom zvládnutí skúšky získa absolvent základné oprávnenie k samostatnej hre na golfových ihriskách, tzv. Zelenú kartu. Pre golfových hráčov bude k dispozícii driving range, chipping area a putting area. Pokročilí hráči alebo vlastníci tzv. Zelenej karty budú môcť využiť individuálne tréningy. Pre deti ale aj dospelých bude pripravený základný kurz golfovej hry, pozostávajúci zo základov golfu, golfovej etiky, pravidiel a iných činností. 
AJGOS bola dňa 7.9.2007 prijatá za riadneho člena Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) . Vo svojom programe má okrem budovania golfových areálov a ich vybavenia aj rozširovanie učiteľskej základne vyučovania golfu. Pre tento účel organizuje AJGOS školenia učiteľov telesnej výchovy. Výsledkom má byť zvýšenie súťažnej, hernej a výkonnostnej kvality mladých hráčov a nové turnaje pre juniorov. 

Asociácia juniorských golfistov Slovenska (skr. AJGOS) so sídlom na Žitavskej ul. č. 1 vznikla vďaka projektu Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, "Otvorme deťom brány na golfové ihriská", podporovaného SKGA. Vznikla s cieľom vybudovať dlhodobý a funkčný systém výchovy detí a mládeže, vďaka ktorému sa rozšíri golfová juniorská členská základňa a budú identifikovaní noví talentovaní hráči golfu. Tým by chcela AJGOS prispieť k celkovému rozvoju golfu v Slovenskej republike.