Relaxačno-rehabilitačné pomôcky pre deti zo špeciálnej základnej školy v Humennom
Podporili sme v 2008

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých v novembri 2008 darovala Špeciálnej základnej škole v Humennom zariadenie a pomôcky do relaxačno-rehabilitačnej miestnosti školy v hodnote viac ako 50 000,- Sk. 

Túto školu navštevuje 94 žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v závislosti od stupňa postihnutia vo variantoch A, B alebo C. Žiaci v C variante majú ťažký mentálny a telesný postih. Pre skvalitnenie vyučovacieho a výchovného procesu pripravila škola predmetnú relaxačno-rehabilitačnú miestnosť. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých mohla zakúpiť tento vecný dar vďaka finančnému príspevku od partnera - spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.