Rozhovor pre TASR
Napísali o nás 2008

Bratislava (TASR) - Hlavným cieľom Silvie Gašparovičovej, ako prezidentky Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, je zriadiť virtuálnu internetovú univerzitu, ktorá by uľahčila štúdium najmä zdravotne postihnutým, ľuďom z odľahlých miest, ale aj uviesť do života moderný typ štúdia, znížiť množstvo obéznych detí prostredníctvom zeleniny a ovocia a naďalej pomáhať nemocniciam pri zabezpečení chýbajúcich diagnostických, operačných a dializačných prístrojov na záchranu ľudských životov.

TASR: Pani Gašparovičová, Vaša nadácia už tri roky sústreďuje svoju pomoc do dvoch oblastí - zdravotníctva a školstva. Ako ste spokojná s tým, čo sa Vám a dobrovoľníkom nadácie podarilo urobiť v tomto roku? 

SG: Práca je veľmi obsiahlá a náročná. Všetko robíme s dobrovoľníkmi a sme závislí od darov a spolupráce firiem, bánk a inštitúcií - prerozdeľujeme práve ich príspevky na konkrétne a starostlivo pripravené projekty. Ja som veľmi rada, že projekty týkajúce sa najmä dobudovávania špeciálnych zariadení, ktoré sme v minulosti začali, úspešne pokračujú. Pomohli sme viacerým špeciálnym školám; napríklad pre nevidiacich a slabozrakých sme zariadili jednu triedu špeciálnymi stolíkmi, deťom v špeciálnej základnej škole sme odovzdali hydromasážnu vaňu a internátnej škole pre nepočujúcich sme zabezpečili rekonštrukciu sociálnych zariadení. V zdravotníctve sme do dnešného dňa venovali rozličným nemocniciam chýbajúce prístroje v celkovej hodnote viac ako 15,5 milióna korún. Ako posledný sme v decembri odovzdali bratislavskej Klinike úrazovej chirurgie Nemocnice akad. L. Dérera operačný stôl s príslušenstvom a extenčné zariadenie k nemu. Po prístroji na operáciu metastáz pečene sme dokázali zabezpečiť aj dializačný prístroj na liečbu zlyhania pečene. Takisto už zachránil viac životov, pretože bez neho nezmyselne zomierajú mnohí ľudia aj po žltačke. Požiadaviek je veľa, máme rozpracované projekty pomoci aj pre Prešovskú a Košickú nemocnicu. 
Vo vzdelávaní pokračujú projekty tzv. Prvých ľudových akadémií n.o., kde sme vzdelali vyše 90 dlhodobo nezamestnaných a zdravotne postihnutých ľudí z Kežmarku, Sobraniec a Holumnice, kde je nezamestnanosť naozaj vysoká. A veľmi ma zahrialo pri srdci, keď som na nich videla tú veľkú zmenu - naučili sa spracovať účtovníctvo na PC, získať prehľad o potrebných zákonoch pri podnikaní a spracovať si podnikateľský plán - tretina si otvorila vlastnú živnosť. Pri kurze sme nadviazali spoluprácu s miestnymi podnikateľmi, ktorí umožnili našim "žiakom" praxovať, resp. zamestnať sa. Po skončení kurzu prostredníctvom nami zriadeného infocentra sme s nimi ďalej v kontakte a pomáhame im sa zamestnať. Vytvorili sme aj chránenú dielňu, kde zdravotne postihnutí absolvujú prax a v Kežmarku tlačia drobnú tlač.

TASR: Máte aj spätnú väzbu od ľudí, ako sa im ďalej darí a či projekt, do ktorého sa zapojili, im naozaj v živote pomáha? 

SG: Naši absolventi sú s nami v kontakte cez infocentrum, v ktorom vždy jeden z absolventov ostáva pracovať a slúži ako poradné centrum. Vieme, že tretina z absolventov z východného Slovenska už podniká v oblasti ako drobné remeselné práce, napr.v krajčírskej dielni, v agentúre na organizovanie svadieb, stužkových a promócií, tiež v živnosti na dodávku šperkov do obchodov, čo je veľmi ojedinelé v danom kraji a ďaľšie. V západoslovenskom kraji sme zriadili pri PĽA n.o. aj krízové centrum pre týrané ženy, kde obete násilia majú možnosť sa aj s deťmi ubytovať a poradiť, trochu si dať dokopy život a vysporiadať sa s novými problémami. Niekoľkým ženám sme už pomohli, našťastie tam našli len krátkodobé útočisko a vrátili sa do života, aj do rodín. Neboli to až také ťažké prípady a nás tešilo, že sa rodinný vzťah, v ktorom mali problém, nerozbil. 

TASR: Ľudia sa zrejme na Vás, ale aj na prezidenta, obracajú s rôznymi problémami a žiadosťami o príspevok. Ako pomoc rozdeľujete? 

SG: Chodí mi veľmi veľa listov, aj do prezidentskej kancelárie a niektoré sú kuriózne, ba až nepochopiteľné - napríklad si pýtajú financie na zaplatenie štúdia dieťaťa - vlastne už prakticky dospelého človeka v Anglicku, Amerike. Ale väčšinou pýtajú ľudia pomoc na potrebné veci. Nadácia však nepodporuje aktivity jednotlivcov, ale projekty určené skupinám - školám, triedam, zdravotne postihnutým ľuďom.

TASR: V rámci pomoci školám bojujete najmä za to, aby sa medzi deti opäť vrátil zdravý životný štýl a neboli obézne - či už zmenou stravovania alebo športom. Aké projekty rozbehnete v budúcom roku? 

SG: V rámci projektu "Zdravý životný štýl" chceme v budúcom roku dostať do škôl zeleninu a ovocie, ako aj viac telocviku. V tomto roku sme začali so zavádzaním pitného režimu a bol to pre mňa zážitok, pretože som sa v petržalskej škole stretla s deťmi, ktoré mi povedali, že pijú minerálku po prvýkrát a pretekali sa, kto jej viac vypije. Takže tieto projekty sú výchovné a majú odozvu. Na nešťastie sme si zvykli dávať deťom na pitie len sladké a sýtené nápoje, džúsy a rôzne propagované nápoje - oni sa potom tvária, že voda z vodovodu sa ani nedá piť. Pokiaľ ide o zavádzanie zeleniny, úprimne povedané, deti zatiaľ nie sú nadšené, ale som presvedčená, že ich to rovnako v kolektíve osloví. Mňa dosť prekvapilo, že v Maďarsku rodičia docielili v školách zrušenie bufetov a automaty na sladkosti a sladené nápoje prerobili na automaty na jablká. Dokonca mi poslali návod, ako sa to dá prerobiť.

TASR: Majú školy záujem o takéto projekty? Ako sa dotknú rodičovských peňaženiek? 

SG: Školám posielame internetom materiály o projekte a keď preukážu, že aj rodičia majú záujem podieľať sa na ňom, podľa toho zostavíme plán. Pre začiatok vytipujeme v každom kraji jednu - dve školy a určitý čas to rodičov ani školy nič stáť nebude. Následne to už bude len na nich, či sa do projektu zapoja aj potom, keď naň budú musieť prispieť. Odborníci považujú zeleninu a ovocie za dobrú náhradu za doterajšiu desiatu. A potom, rodičia deťom aj tak v mnohých prípadoch dávajú na ňu peniaze, za ktoré si kupujú v bufetoch bagety s majonézou a hamburgery, rovnako nechodia na obedy, ktoré vlastne zbytočne dotuje štát. Rodičia by sa teda mali nad tým zamyslieť a možno ich to vyjde aj lacnejšie.

TASR: Ako teda deťom budete vysvetľovať, že majú cukríky a hamburgery vymeniť za zeleninu a ovocie? 

SG: Žiaľ si deti už zvykli, že určité veci robia za nejakú odplatu či malé vreckové. Preto skúsime ich záujem zvýšiť cez zbieranie bodov - tí najúspešnejší pôjdu na zaujímavý školský výlet. Celý projekt pripravujeme s dvoma hlavnými sponzormi Piešťanské kúpele a Tesco Stores SR, a.s. v spolupráci s niekoľkými pestovateľmi ovocia a zeleniny. Všetci zúčastnení prisľúbili dodávku určitého množstva ich produktov na uvedenie projektu. Takých, ktoré by deti mali bez väčších námietok zjesť - mrkvu, kaleráb, jablká, paradajky, strukoviny do školských jedální, ale aj produkty racionálnej výživy.

TASR: V tomto roku ste finančne podporili aj súkromnú bratislavskú školu. Aký bol dôvod podpory? 


SG: Už viac rokov sa na Slovensku koná benefičný golfový turnaj, ktorý organizuje slovenská pobočka českej spoločnosti Juturn v spolupráci s našimi golfovými spoločnosťami pod záštitou prezidenta a mojej nadácie. Golfisti, ktorí sa zúčastňujú turnaja, dávajú dobrovoľný príspevok na rozvoj golfu medzi deťmi a na školách, čím sa podarilo vyzbierať okolo 130-tisíc korún. Takže išlo o peniaze golfistov určených na podporu rozvoja výučby golfu detí. 
Tie sme potom odovzdali škole, Slovanskému gymnáziu, kde ako prví vytvorili podmienky na sprístupnenie golfu naozaj všetkým deťom zo školy a z okolia, nielen z bohatých rodín. S pomocou miestných podnikateľov zriadili jamkovisko a odpalisko na nevyužitom školskom dvore. Škole sa úspešne podarilo získať aj súhlas na zaradenie výučby základov teórie a hry golfu do učebných osnov v rámci športovej triedy. Projekt nadácie ,,Otvorme deťom brány na golfové ihriská" rozprúdil medzi školami až neuveriteľný záujem o vypratávanie svojich starých skladov, kde postupne zriaďujú odpaliská, pretože to nie je finančne náročné a deti a mládež trávia viac voľného času pri pohybe. Treba podporovať každý nový záujem detí o šport, pretože dnes nám vyrastajú deti obézne a choré už od malička. Tiež výrazne podporujem znovuoživenie atletických dráh a starých zanedbaných ihrísk, ktoré školy majú a nevyužívajú pre viaceré príčiny. Okrem chýbajúcich peňazí na trénerov a cvičiteľov ide najmä o nezáujem vedenia niektorých škôl a rodičov popasovať sa s problémami a urobiť niečo na zlepšenie zdravia detí.

TASR: Príde nadácia v novom roku aj s nejakým novým projektom? 

SG: Počas prezidetskej oficiálnej návštevy v Španielskom kráľovstve pri neoficiálnom rozhovore s predsedom parlamentu Barcelony som sa zmienila o mojom najbližšom cieli - pomôcť pri zriadení virtuálnej internetovej univerzity na Slovensku. Táto myšlienka nezostala bez odozvy a hneď som dostala kontakt na rektorku ich internetovej univerzity, odkiaľ som už aj dostala podklady na spoluprácu a pozvanie do Barcelony. Podnikám už aj prvé kroky na univerzitnej pôde na Slovensku. Je to jeden z mojich väčších novoročných cieľov, ktorý by uľahčil a sprístupnil štúdium všetkým, aj tým ktorí nemôžu denne dochádzať do školy pre rôzné príčiny - či už je to zdravotné postihnutie, alebo veľké vzdialenosti obydlí a tým malá dostupnosť škôl. A nemenší význam je ten, že by už aj Slovensko malo moderný typ vysokoškolského vzdelávania, ako je to už v mnohých vyspelých krajinách sveta a Európy. U nás sú rozbehnuté zatiaľ iba niektoré internetové informatívne aktivity pri vysokoškolskom vzdelávaní. Všetko však závisí od záujmu o nový typ štúdia zo strany škôl a študentov, ale za pokus to stojí.