Silvia Gašparovičová na charitatívnej akcii v Banskej Bystrici
Tlačové správy 2006

Vo štvrtok, 2. februára 2006 sa Silvia Gašparovičová sa zúčastnila na charitatívnej akcii, ktorú zorganizovala spoločnosť Motor- Car Banská Bystrica, s.r.o. v spolupráci s klubom Rotary. 
Cieľom tohto podujatia, na ktorom boli prítomní významní predstavitelia spoločenského a podnikateľského života banskobystrického regiónu, bola aukcia umeleckých diel, výťažok z ktorej a organizátori rozhodli darovať Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Na aukcii sa vydražili výtvarné, sochárske a sklárske diela slovenských umelcov, celkový výťažok predstavuje sumu 190.000 SK. 

Nadácia prvej dámy použije časť finančných prostriedkov na projekt podpory liečby závažných kožných ochorení, ako sú psoriáza, atopický ekzém, alopécia a vitiligo u občanov zo sociálne slabších rodín v regióne Banská Bystrica. Keďže liečba týchto ochorení je finančne náročná a zdravotné poisťovne sa podieľajú len na čiastočnom hradení nákladov, nadácia Silvie Gašparovičovej pomáha pri realizácii tohto projektu. Projekt je postavený na novej generácii dermatologík prírodného charakteru vyrábaných z humánnej placenty. Liečivá sú vysoko účinné, bezpečné a vo svete dlhodobo aplikované s vynikajúcim liečebným výsledkom. Časť získanej sumy použije na podporu ďalších projektov v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ktoré bude nadácia realizovať v regióne Banská Bystrica.