Silvia Gašparovičová na chartitatívnom podujatí Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
Tlačové správy 2006

Silvia Gašparovičová sa 12. júla 2006 zúčastnila na charitatívnom podujatí, ktoré pri príležitosti svojho národného sviatku zorganizovalo Veľvyslanectvo Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov v Bratislave. Na podujatí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru akreditovaného pre SR a iní vzácni hostia, veľvyslanec Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov J.E. Hugo Windisch- Graetz odovzdal chirurgický prístroj riaditeľovi nemocnice u Milosrdných bratov. 

Maltézski rytieri spolupracujú so Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej- Vzdelanie a zdravie pre všetkých na projekte liečby psoriázy u detí zo sociálne slabších rodín už od minulého roku a pripravujú aj ďalšie spoločné projekty.