Silvia Gašparovičová na tlačovej konferencii o domácom násilí
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová sa dňa 16. októbra 2007 zúčastnila tlačovej konferencie konanej pri príležitosti medzinárodnej konferencie "Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe". Táto sa v dňoch 15. - 16. októbra 2007 uskutočnila na pôde Bratislavskej vysokej školy práva a záštitu nad ňou prevzal prezident Slovenskej republiky. 

Dekan Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva, pán Jaroslav Ivor zhodnotil priebeh a prínosy konferencie. Pani Silvia Gašparovičová informovala prítomných novinárov o aktivitách nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých pri riešení problematiky obetí domáceho násilia. Zdôraznila najmä nové možnosti pre obete domáceho násilia - novú non-stop linku pomoci Ružový telefón (033/647 31 31, 02/52 44 22 11), možnosť obete priamo sa obrátiť s prosbou o pomoc na pracovníčky v Mieste prvého kontaktu vo FNsP Mickiewiczova, ako aj možnosť ubytovania obetí v Krízovom a vzdelávacom centre. 

Komparáciu právnych úprav v Európe na tlačovej konferencii zhrnul pán Jaroslav Fenyk. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR pani Marta Bujňáková poskytla prítomným informácie a štatistiky o obetiach domáceho násilia na Slovensku a pán Ladislav Vajzer, hlavný metodik Prezídia PZ SR pre domáce násilie, poskytol informácie o postupe polície pri riešení prípadov domáceho násilia.

16. 10. 2007; Rozhlasová stanica Lumen,Infolumen; 17.30; 1,7 min.; LINCÉNYI Marcel

J. VEREŠOVÁ, moderátorka:
"Nová prax a nová legislatíva v Európe boli hlavnými témami dvojdňovej konferencie o domácom násilí, ktorá sa konala v Bratislave pod záštitou prezidenta Ivana GAŠPAROVIČA. Odborníci diskutovali o príčinách, formách, prejavoch domáceho násilia, ale aj o policajných metodikách, typológii ohrozených, násilných osôb, či hovorili o nových terapeutických programoch."
M. LINCÉNYI, redaktor:
"Hlavným organizátorom konferencie bola Bratislavská vysoká škola práva. Informuje dekan fakulty, profesor Jaroslav IVOR."
J. IVOR:
"Cieľom tejto medzinárodnej konferencie, na ktorej prednášali špecialisti na problematiku domáceho násilia zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Holandska, je najmä výmena skúseností o príprave a realizácii legislatívnych projektov."
M. LINCÉNYI:
"Problematikou domáceho násilia sa dlhodobo venuje aj slovenská nadácia Silvie GAŠPAROVIČOVEJ - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Počujete prvú dámu Slovenskej republiky."
S. GAŠPAROVIČOVÁ:
"Boli sme na tejto konferencii ako spoluorganizátori vzhľadom na to, že sa touto problematikou zaoberáme a vzhľadom na to, že sme aj vypracovali projekt život bez násilia."
M. LINCÉNYI:
"Podľa prodekana Bratislavskej vysokej školy práva docenta Jaroslava FENIKA je dôležité upraviť v zákone oddelenie obetí od páchateľa."
J. FENIK:
"Ide o to, aby tá úprava, pokiaľ je to možné, zahŕňala nielen trestný postih, ten je väčšinou až ten posledný, takže sa hľadajú cesty, ako upraviť a umožniť ten prvý zásah, to oddelenie vlastne obete od páchateľa čo najskôr."
M. LINCÉNYI:
"O štatistikách domáceho násilia hovorí podplukovníčka Marta BUJŇÁKOVÁ z prezídia policajného zboru."
M. BUJŇÁKOVÁ:
"Typický trestný čin je týranie blízkej a zverenej osoby, v roku 2005 bolo 694 trestných činov."
STORIN

DOMÁCE NÁSILIE Z RODÍN NEUSTUPUJE 
17.10.2007 ' ČTK 
Bratislava - Mnohé ženy, deti, invalidi či starší ľudia sú naďalej obeťami násilia zo strany ich najbližších príbuzných či členov rodiny. Platí to napriek osvete v predchádzajúcich rokoch, zhodli sa na tom odborníci na domáce násilie. 

Slovensko by podľa nich malo na situáciu reagovať posilnením právomocí policajtov, aby mohli proti násilníkom účinnejšie zasahovať. Silnejšie právomoci policajtov sa osvedčili napríklad v Česku, dodali odborníci. 

Málo vzdelané ženy sa ťažko odlúčia od tyrana 
"Domnievam sa, že domáce násilie ako forma násilnej kriminality má vzostupný trend, ako aj ostatná trestná činnosť násilného charakteru," opísal súčasnú situáciu niekdajší šéf slovenských vyšetrovateľov a súčasný dekan na Bratislavskej vysokej škole práva Jaroslav Ivor. 
Štatistiky podľa neho navyše zachytia len časť prípadov, pretože obete týrania často nevyhľadajú pomoc polície, či špecialistov z občianskych združení. Situácia je vážna aj podľa manželky prezidenta Ivana Gašparoviča Silvie, ktorá sa snaží pomáhať obetiam domáceho násilia prostredníctvom svojej nadácie. 

Obzvlášť málo vzdelané ženy majú podľa nej ťažkosti odlúčiť sa od partnera - tyrana, pretože im chýbajú znalosti a skúsenosti na samostatný život. Polícia zatiaľ nárast prípadov domáceho násilia nezaznamenala. 

"Počet trestných činov týrania blízkej osoby je približne na rovnakej úrovni," povedala hovorkyňa policajného prezídia Marta Bujňáková. V roku 2005 bolo podľa nej zaznamenaných 694 prípadov, o rok neskôr 609 trestných činov a v prvej polovici tohto roka 293 prípadov. 

Zmena zákonov je potrebná 
Silnejšie právomoci pre ľudí, ktorí zasahujú proti násilníkom, by však polícia privítala, dodala. V súčasnosti totiž možno podľa Ivora zakázať násilníkovi vstup do spoločnej domácnosti len so súhlasom súdu. 
To si však vyžaduje dlhší čas, než keby právomoc sudcov získala polícia. Obeť násilia preto často musí opustiť svoj domov, hoci vo vyspelejších krajinách sa osvedčil postup, keď odísť musí násilník, dodal Ivor. 

Napriek tomu, že sa podľa neho zmena zákonov smerujúcich k silnejším právomociam polície už dlhšie pripravuje, konkrétny návrh ešte nie je pripravený. 
V Česku platia rozšírené možnosti polície od januára tohto roka. Počas prvých deviatich mesiacov vykázali policajti z domácností pre domáce násilie 665 ľudí. Ďalšie stovky prevažne žien a detí tak boli podľa štatistík ochránené pred hrozbou ďalších útokov zo strany násilníkov. 
Pomoc obetiam však podľa Ivora problém domáceho násilia nevyrieši. "Ide o komplexný prístup osvety, vzdelávania, rodiny či médií," myslí si právnik. Tým by sa podľa neho mohol znižovať počet ľudí, ktorí sa správajú násilne. 

Zároveň by vzdelávanie malo prispieť k tomu, aby možné obete netolerovali žiadne prejavy násilia. "Obeť sa odhodlá oznámiť, že je objektom týrania len vtedy, keď bude cítiť záujem zo strany štátu a ďalších organizácií," dodal.