Silvia Gašparovičová na XVI. Konferencii "Dieťa v ohrození"
Tlačové správy 2007

Na Bratislavskej vysokej škole práva sa v dňoch 13. a 14. decembra 2007 opäť pod záštitou pani Silvie Gašparovičovej uskutočnila v poradí už XVI. konferencia "Dieťa v ohrození", ktorá sa niesla v duchu hesla "Ohrozenie bez hraníc alebo hranice bez ohrozenia". Konferenciu organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spolu s Bratislavskou vysokou školou práva a jej cieľom bolo zostavenie inventára oblastí, v ktorých sa ohrozovanie dieťaťa uskutočňuje. 
Na konferencii sa osobne zúčastnila aj pani Silvia Gašparovičová, ktorá v oblasti práv detí a ich všestranného rozvoja aktívne participuje nielen na zlepšení legislatívy v Slovenskej republike, ale vrámci Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých uskutočňuje aj konkrétne projekty pre deti. "Ukazuje sa slabá súčinnosť školy a rodiny najmä pri morálnej a mravnej výchove detí. Mnohí odborníci hovoria o kríze dnešnej rodiny." povedala vo svojom príhovore účastníkom konferencie. Preto je potrebné "prijať konkrétne opatrenia a projekty pre deti a mládež, aby sa zabránilo nežiaducemu rozširovaniu hraníc ohrozovania detí."