Silvia Gašparovičová odovzdala finančný dar Detskému domovu Nádej Bernolákovo
Podporili sme v 2006

Prezidentka nadácie odovzdala v piatok 30. júna 2006 finančný dar Detskému domovu Nádej Bernolákovo. Finančný dar získala Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej- Vzdelanie a zdravie pre všetkých ako časť výťažku aukcie, ktorá sa konala v rámci Záhradnej slávnosti 2006 v Grassalkovichovej záhrade dňa 27. mája 2006. 

Finančný príspevok vo výške 40.000 SK sa rovnakým dielom rozdelí na dva projekty; 20.000 SK použijú na podporu záujmovej vzdelávacej činnosti pre deti umiestnené v Detskom domove Nádej Bernolákovo a 20.000 SK sa použije na financovanie odborného štúdia Moniky Danielovej za účelom zvýšenia jej kvalifikácie. Symbolické šeky z rúk prvej dámy prevzal riaditeľ detského domova Mgr. Ján Kuzár a budúca študentka Monika.