Silvia Gašparovičová podporuje handicapovaných
Podporili sme v 2005

Silvia Gašparovičová odovzdala finančný dar, ktorý dostala Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých od Zastupiteľského úradu Taiwanu v Slovenskej republike. 

Rozdelila ho medzi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých prof. Karola Matulaya v Bratislave, ktorý finančný príspevok vo výške 32.000 SK použije na zakúpenie relaxačného kresla a takú istú sumu dostal Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, ktorý ho použije na zakúpenie vozíčka pre handicapovaných športovcov- tanečníkov. Symbolické šeky z rúk prvej dámy prevzali riaditeľka Domova sociálnych služieb p. Edita Kruzslíková a za tanečníkov-vozičkárov p. Andrej Mičunek.