Silvia Gašparovičová pomohla ďalšej škole
Podporili sme v 2007

Špeciálna základná škola na Beethovenovej ulici v Trnave zažila 7. novembra 2007 významnú návštevu - pani Silvia Gašparovičová spolu s prednostkou Krajského školského úradu v Trnave rozviazaním stužky slávnostne otvorila novovybudované priestory nadstavby tejto špeciálnej školy. Tieto budú slúžiť najmä najťažšie postihnutým deťom s viacnásobnými postihnutiami. Taktiež sa tu nachádzajú miestnosti určené na rozličné záujmové krúžky. Slávnosti sa zúčastnili aj Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava, a zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
Pani Silvia Gašparovičová tejto škole prostredníctvom svojej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých zároveň poskytla finančný dar v hodnote 59 000,- Sk na zakúpenie špeciálnej hydromasážnej vane, ktorá má najmä telesne postihnutým deťom z tejto školy pomôcť pri rehabilitácii. Táto vaňa sa nachádza taktiež v novovybudovanej nadstavbe školy. 

V škole sa vzdelávajú mentálne a viacnásobne postihnuté deti vo veku od 6 do 16 rokov. Poslaním tejto školy je poskytovať im základné vzdelanie so zameraním na predprofesijnú prípravu, umožniť im získať primeranú výchovu, vedomosti a pracovné zručnosti, ktoré sú potrebné k ich sociálnej integrácii. Pri škole pôsobí aj špeciálno - pedagogická poradňa (ŠPP) a občianske združenie Iskierka, ktoré združuje rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím.