Silvia Gašparovičová prijala organizátorov Medzinárodnej putovnej výstavy handicapovaných detí
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová sa stretla v Prezidentskom paláci s predstaviteľmi mesta Giraltovce Jánom Rubisom, Kimákom-Fejkom a s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Pavlom Mešťanom. Hovorili spolu o Medzinárodnej putovnej výtvarnej výstave zdravotne postihnutých detí, ktorá mala veľký úspech aj vďaka tomu, že ju svojou záštitou podporila pani Silvia Gašparovičová. Na výstave sa prezentovali deti zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a výtvarnými prácami ju podporili aj talentované zdravé deti z Izraela.

Pani Gašparovičovú potešila fotodokumentácia z výstavy, obrázok od 7-ročného Ilana Bronshteina z mesta Hadera v Izraeli a tiež kresbička mentálne postihnutého dievčatka z Giraltoviec. "Je to neuveriteľné, ako sa tie kresby detí zo štyroch rôznych krajín podobajú a ako deti, hoci s mentálnym postihnutím, reálne vidia všetko okolo seba. Je to už tak, že deti, či už zdravé, alebo handicapované, zrejme nemajú a nepoznajú hranice," povedala okrem iného pani Gašparovičová. Opätovne vysoko vyzdvihla obetavú prácu všetkých, ktorí sa handicapovaným deťom venujú, vedú ich aj k výtvarnej činnosti a dokážu organizovať aj medzinárodné podujatia ako dôkaz toho, že také úsilie má obrovský zmysel a hlboký ľudský rozmer. Na záver stretnutia pani Silvia Gašparovičová povedala, že nad podobnými podujatiami rada prijíma záštitu a podporuje ich, veď podobnej činnosti aj sama venuje množstvo svojej práce, času a energie.