Slávnostné otvorenie školského roka a uvedenie miestnosti Snoezelen do užívania na Spojenej škole internátnej na Svrčej ulici v Bratislava
Tlačové správy 2012