Slávnostné stretnutie pri samovare so študentmi ruského jazyka na Súkromnom Slovanskom gymnáziu
Tlačové správy 2006