Slnečné a radostné ticho
Podporili sme v 2007

Dňa 25. októbra 2007 sa pani Silvia Gašparovičová zúčastnila spoločenského stretnutia pri príležitosti prezentácie projektu Slnečné a radostné ticho, ktoré organizovalo Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež - Koceľova spolu so Športovým klubom Nepočujúci Koceľova. 

Projekt Slnečné a radostné ticho je zameraný na výchovu budúcich vrcholových manažérov organizácií sluchovo postihnutých, ako aj manažérov projektov pre sluchovo postihnutých. Realizuje ho ŠK Neko. Po predstavení projektu odovzdala pani Silvia Gašparovičová ako prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých šek na 100 000,- Sk pre účely tohto projektu do rúk pána Jozefa Izsa, vedúceho ŠK Neko. "Som presvedčená, že finančné prostriedky budú dobre použité," povedala pani Gašparovičová. Pomôcť tomuto projektu bolo možné vďaka finančným prostriedkom od spoločnosti AD/ART Slovakia. 

Po odovzdaní šeku nasledoval program sluchovo postihnutých detí a mládeže z SOU Koceľova, ktorým sa zároveň oslávilo 60. výročie založenia školy. Prítomní mali možnosť vidieť vystúpenia záujmových krúžkov pod názvami ABC, SEN a Mr. Bean.