SLOVAKIA OPEN 2007
Tlačové správy 2007

Silvia Gašparovičová už po tretíkrát prevzala záštitu nad týmto podujatím. Bol to už XIV. ročník medzinárodný tenisového turnaja vozičkárov, na ktorom sa žúčastnilo tenistov z 21 krajín.