Slovenská nadácia pani Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" uskutočnila školenia pre ženy ohrozené násilím
Podporili sme v 2008

V rámci dlhodobého projektu "Život bez násilia" nadácia za pomoci partnera Slovenská komisia pre UNESCO vybavila svoje Vzdelávacie centrum v západoslovenskom kraji notebookmi. V období od 3. marca 2008 do 22. mája 2008 zrealizovala školenia v troch kurzoch pre 18 žien ohrozených násilím, nezamestnanosťou a telesným postihnutím. Cieľom kurzu bolo, aby sa absolventky kurzu mohli opäť zaradiť do spoločenského života ako rovnocenní spoluobčania s potrebnými počítačovými znalosťami a vyrovnaným postojom k súčasným požiadavkám na zamestnanca. 

Kvalifikovaní odborníci viedli frekventantky počas kurzu k získaniu strateného sebavedomia, schopnosti posudzovania samých seba a ich začleneniu do spoločnosti, k získaniu zručností v oblasti počítačových znalostí, základných úkonov pri založení vlastnej firmy a vedení účtovníctva. 
Okrem finančného príspevku od partnera Slovenská komisia pre UNESCO k realizácii vzdelávacích projektov prispeli spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o. poskytnutím licencií, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. bezodplatným zapožičaním vozidla SEAT a spoločnosť Dell s.r.o. kompletným vybavením dvoch učební vo Vzdelávacom centre výpočtovou technikou a nábytkom. 
Generálnym partnerom projektu "Život bez násilia" je spoločnosť Philip Morris Slovakia, s.r.o.