Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej odštartovala projekt na podporu pitného režimu na školách
Podporili sme v 2005

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR odštartovali dňa 20. decembra 2005 projekt na podporu pitného režimu na školách na Základnej škole M. C. Sklodowskej v bratislavskej Petržalke. 
Vedeniu školy odovzdali takmer 700 fliaš stolovej vody AQUITAS, ďalších 2.600 fliaš sa v januári rozdistribuuje do všetkých 13 petržalských základných škôl. Je to projekt, ktorý podporuje zdravý spôsob života a pôsobí výchovne nielen na deti, ale aj rodičov a dospelú populáciu. Nadácia sa dohodla s výrobcom, že v roku 2006 zabezpečí pravidelný prísun stolovej vody do všetkých bratislavských základných škôl. 

Na akcii, ktorá sa niesla v predvianočnej atmosfére, si deti populárnou formou z úst odborníkov - lekárov vypočuli prednášku o tom, prečo je pravidelný pitný režim dôležitý a aké zdravotné problémy spôsobuje nedostatočný prísun tekutín.