Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala dva EKG prístroje
Podporili sme v 2010

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, dňa 15. októbra 2010 slávnostne odovzdala Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave dva EKG prístroje. Prístroje bude Onkologický ústav využívať na pracovisku Kliniky gynekologickej onkológie a na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie. Ako uviedol riaditeľ Onkologického ústavu sv. Alžbety pán Juraj Kaušitz, "chcem sa poďakovať nadácii Silvie Gašparovičovej, že na nás pomysleli. Dali ste nám krásny sponzorský dar. Onkológia je veľmi náročný odbor a okrem toho chcem zdôrazniť, že dnes má zdravotníctvo problémy aj s financiami. Je to pre nás veľmi potešujúce, že máme takéto nadácie. Chceme sľúbiť, že všetky tieto prístroje v plnej miere použijeme pre našich onkologických pacientov," povedal Juraj Kaušitz. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých sa snaží zabezpečovať pre zdravotnícke zariadenia životne dôležité prístroje, a to prostredníctvom projektu Pomoc zdravotníctvu - zabezpečenie chýbajúcich život zachraňujúcich prístrojov. "Viem, že nemocnice zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov na dokupovanie a modernizáciu prístrojov. Som veľmi rada, že sa nám podarilo opäť pomôcť a to aj vďaka partnerovi - spoločnosti Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel. Pevne verím, že prístroje pomôžu rýchlejšie diagnostikovať ochorenie," uviedla počas návštevy manželka prezidenta SR.

Pani Silvia Gašparovičová si počas svojej návštevy prezrela aj novozrekonštruované priestory Onkologického ústavu sv. Alžbety - Kliniku nukleárnej medicíny a zavítala aj medzi pacientov ústavu.