Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala počítače
Podporili sme v 2010

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala dňa 3. septembra 2010 Onkologickému ústavu sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave 6 kusov počítačov. Využité budú najmä pri práci s pacientmi ústavu. 

Občianskemu združeniu Spojme srdcia pre zdravie so sídlom vo Svidníku nadácia venovala 2 počítače. Tieto budú využité pre infocentrum, ktoré slúži potrebám cieľovej skupiny z projektu Mobilné vzdelávacie centrum. Realizuje ho Ružový telefón OZ z nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu. 

Výpočtovú techniku Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých venovala vďaka sponzorovi Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel.