Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých podporila projekt domáceho monitorovania deti s vrodenými chybami srdca
Podporili sme v 2011

V Detskom kardiocentre Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (DKC) predstavili dňa 14. decembra 2011 projekt s názvom "Home monitoring detí s vrodenými chybami srdca". Projekt zahŕňa zapožičiavanie 20 kusov pulzných oxymetrov detským pacientom kardiocentra na ich monitoring v pohodlí domova. Tri z nich venovala na tento účel aj Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Ako uviedla prvá dáma SR, "je to vždy veľmi dobrý pocit, keď môžeme pomôcť. Sme radi, že sa aj naša nadácia zapojila do tohto projektu. Rodičia aj prostredníctvom pulzného oxymetra budú môcť sledovať svoje dieťa doma a budú mať istotu, že sa ich dieťa neocitne v hraničnom momente." 

Zapožičiavanie pulzného oxymetra bude automatické pri prepustení pacienta po operácii z nemocnice. Pri domácom monitoringu je dôležité pravidelné každodenné meranie saturácií a srdcovej frekvencie dieťaťa na odhalenie už minimálnych zmien týchto dvoch parametrov. V niektorých krajinách sveta je monitorovanie pacientov s jednokomorovou cirkuláciou úplným štandardom. Ako uviedol primár Kardiochirurgického oddelenia DKC Matej Nosáľ, "pulzné oxymetre sú určené hlavne pre pacientov, ktorí majú kritické vrodené srdcové chyby, teda sú to pacienti, ktorí majú ťažké chyby, ktoré sa musia operovať často už v novorodeneckom veku." 

Z tisíc narodených detí na Slovensku má šesť až deväť nejakú vrodenú chybu srdca. Viaceré štúdie dokázali, že pri včasnom zachytení poklesu faktorov, ktoré prístroj meria, sa znížila úmrtnosť z 15 na pol percenta.