Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej zakúpila špeciálny software
Podporili sme v 2009

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej zakúpila Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave špeciálny software - CD na výučbu predmetov cez interaktívnu tabuľu v hodnote 1663,- EUR. Výučbu prostredníctvom interaktívnej predstavili pedagógovia školy aj prvej dáme Sýrie, ktorá navštívila túto školu dňa 29. apríla 2009 spolu s pani Silviou Gašparovičovou. "Prečo je podľa vás anglický jazyk dôležitý?" - týmito slovami sa sýrska prvá dáma prihovorila deťom. "Budúcnosť Slovenska je v dobrých rukách, pretože budúcnosť národa je vidieť na deťoch a mládeži. Je veľmi pekné vidieť prácu Vás pedagógov, Váš ľudský prístup k deťom. Vy dávate deťom nádej, aby sa uplatnili v spoločnosti," uviedla pani Asma al-Assad. 

Pani Silvia Gašparovičová poďakovala pedagógom a žiakom za milé privítanie. Zároveň dodala, že návšteva na tejto škole je pre ňu vždy veľkým zážitkom. U týchto detí hendikep nie je vôbec prekážkou. Zaujímavosťou je, že absolventmi tejto základnej školy sú dnes úspešní lekári, učitelia či hudobníci. Pomocou projektu "Pomoc pre zdravotne hendikepované deti" už Nadácia pani Silvie Gašparovičovej odovzdala v roku 2007 a 2008 do užívania do dvoch tried špeciálne školské stolíky.