Sluchovo postihnuté deti snívali Vianočný sen
Podporili sme v 2008

Dňa 18. decembra 2008 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil už druhý ročník benefičného koncertu "Vianočný sen", nad ktorým prevzala záštitu manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová. Organizovali ho a v programe koncertu účinkovali deti zo Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku - internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave. 

V tomto predvianočnom čase sa opäť bilancovalo a ďakovalo všetkým, ktorí pomohli. Vďaka detí patrila aj pani Silvii Gašparovičovej, ktorá prostredníctvom svojej nadácie škole dlhodobo pomáha a v roku 2008 pomohla zrekonštruovať sociálne zariadenia na ZŠI Hrdličkova. Ako povedala riaditeľka školy Ľubomíra Kúdelová, "pod krídlami nadácie prvej dámy škola môže napredovať". Prednostka Krajského školského úradu Veronika Redechová poďakovala pani Gašparovičovej za to, koľko lásky venuje postihnutým deťom. 

Na benefičnom koncerte sa okrem detí zo ZŠI Hrdličkova predstavili aj tanečný súbor Madrovec, Natália Hatalová, DIKO, detské baletné štúdio Magdalény Thierovej a tanečná skupina Souldance. Pani Gašparovičová sluchovo postihnutým deťom zaželala, aby naďalej snívali svoj krásny Vianočný sen.