Spoločnosť Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel, opäť pomáhala
Podporili sme v 2010

Spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel, podporili Linku pomoci pre ženy ohrozené domácim násilím. Spoločnosť Slovenské elektrárne dlhodobo podporuje projekt eliminácie násilia v rodine a na ženách, ktorý realizuje Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. 

Na tejto telefónnej linke poskytuje nadácia pomoc ženám v kritických situáciách a pomáha im nájsť riešenie. A to nielen odbornou pomocou psychológa, ale taktiež krátkodobým uchýlením v krízovom centre. Tak majú možnosť zaradiť sa aj na plánované, motivačno-vzdelávacie kurzy. Naposledy niektoré z nich mali možnosť zúčastniť sa intenzívneho vzdelávacieho kurzu, ktorý sa konal v mesiacoch júl - august v krízovom centre v Západoslovenskom kraji.