Správa z turnaja
Tlačové správy 2007

Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS) a Lomnický golfový klub organizovali pre mládež do 21 rokov v dňoch 13.-14.10. 2007 turnaj o pohár juniorskej golfovej asociácie. Turnaj sa konal na golfovom ihrisku Black Stork vo Veľkej Lomnici a podporila ho aj prvá dáma Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová. Pani Gašparovičová má v programe svojej nadácie podporu golfu na školách. Aj toto podujatie otvára deťom brány na golfové ihriská, ako je názov projektu, ktorý realizuje aj prostredníctvom Asociácie juniorských golfistov Slovenska.Hralo sa v štyroch kategóriách. 

Umiestnenie:

Mladší žiaci A 
1. Rusnák Šimon GCPEG 
2. Teťák Tadeáš FSIGC 
3. Centko Adam TGK

Mladší žiaci B 
1. Hes Filip GCPEG 
2. Hečková Natália 
3. Nagy Šimon GCPEG

Starší žiaci C 
1. Blaško Ľubomír BESGK 
2. Lúčanská Lineta GCPEG 
3. Petrenko Boris GKT

Open D 
1. Rojko Maroš PRGC 
2. Čurík Mikuláš AJGOS 
3. Cintavý Samuel AJGOS

Umiestnení hráči si domov doniesli víťazné poháre. Celkový počet prihlásených hráčov bol 31. Hrali na dve kolá v náročnom počasí.Toto podujatie bolo prvé, ktoré organizovala Asociácia juniorských golfistov Slovenska, člen Slovenskej golfovej asociácie. Prípravu a realizáciu turnaja zabezpečovala Silvia Hrušková a Ivan Centko. V roku 2008 pripravuje AJGOS golfovú túru v ktorej bude zavedená aj kategória pre začínajúcich juniorských golfistov. Informácie bude poskytovať webová stránka www.ajgos.sk.23.-24.10.2007 organizuje AJGOS základný kurz golfu - pre učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách. Podujatie sa realizuje na základe odbornej realizácie a finančnej podpory zo strany Tále a.s. Príprava učiteľov telesnej výchovy na vyučovanie golfu umožní realizovať tento šport priamo na školách, ktoré pre to vytvoria základné podmienky.