Stretnutie so zástupcami Slovenských elektrární, a.s.
Tlačové správy 2009

Prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pani Silvia Gašparovičová prijala dňa 6. októbra 2009 v Bratislave zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., pána Michele Bolognu a pani Líviu Nogovú. 

Už v minulosti táto spoločnosť finančne podporila niektoré aktivity Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Finančná podpora umožnila realizáciu vzdelávacieho kurzu na získanie základných počítačových zručností pre hendikepovaných mladých ľudí a ich vychovávateľov v Združení Nádej v Dennom stacionári - Domove sociálnych služieb v Poprade, kúpu potrebných život zachraňujúcich prístrojov do nemocníc na Slovensku a udržanie prevádzky Liniek pomoci obetiam domáceho násilia v rámci projektu Život bez násilia. Na stretnutí sa pani Silvia Gašparovičová a zástupcovia Slovenských elektrární dohodli na ďalšej spolupráci na rok 2010. Konkrétne na zakúpení prístrojového vybavenia pre onkologických pacientov.