Stretnutie sponzorov Nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých
Tlačové správy 2008

Pani Silvia Gašparovičová, prezidentka Slovenskej nadácie - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, prijala dňa 16. apríla 2008 v priestoroch Prezidentského paláca sponzorov nadácie, vďaka pomoci ktorých môže nadácia realizovať svoje projekty. Silvia Gašparovičová sa partnerom v mene celej nadácie poďakovala za ich štedrú sponzorskú pomoc, ktorá pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú - zdravotne postihnutým či sociálne slabším občanom. 

Predstaviteľov jednotlivých spoločností oboznámila s činnosťou nadácie, ako aj s jej plánmi do budúcnosti. Partnerom predstavila úspešné projekty, akým je napr. projekt Prvej ľudovej akadémie a otvorenie ďalšieho školiaceho strediska vo Svidníku. Spoločne hovorili o ďalších projektoch, ktorým sa nadácia venuje: Ružový telefón - Život bez násilia, Pomoc zdravotníctvu - zabezpečenie chýbajúcich, život zachraňujúcich prístrojov, Pomoc zdravotne hendikepovaným deťom a Podpora mládeže a športu - Otvorme deťom brány na golfové ihriská. 

Jednotlivým sponzorom sa pani Silvia Gašparovičová osobne poďakovala a odovzdala im ďakovné plakety za ich podporu nadačných projektov v roku 2007.