Svetový deň darcov krvi 2009
Podporili sme v 2009

14. jún je deň, kedy si pripomíname nielen na Slovensku, ale aj na celom svete Svetový deň darcov krvi. Dobrovoľným darcom krvi tento rok vyjadrila vďaku aj manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá nad podujatím prevzala záštitu. "Pri pohľade na kvapku krvi si pomyslíme, že ide o maličkosť. Sú však chvíle, kedy práve táto kvapka rozhoduje o našom živote. Teší ma, že sa k výzve darovať krv zapojili ľudia nielen tu v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách." Uviedla vo svojom príhovore manželka prezidenta SR, ktorá bola v minulosti taktiež darkyňou krvi. Tým, ktorí sa boja darovať krv, odkázala:"Treba prekonať strach a myslieť na jedno - našou krvou pomôžeme iným, ktorí ju potrebujú." Tento rok sa na Slovensku rozhodlo darovať krv rekordný počet dobrovoľníkov, až 542 ľudí. 

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých sa rozhodla venovať Národnej transfúznej službe Slovenskej republiky 12 inštruktážnych monitorov. "Pevne verím, že i pomocou inštruktážnych monitorov pomôžeme k zvýšeniu povedomia dôležitosti darovania tejto nesmierne vzácnej tekutiny," uviedla manželka prezidenta SR. Prostredníctvom nich si ľudia budú môcť pozrieť vo všetkých čakárňach NTS na Slovensku inštruktážny film o význame a spôsobe darovania tejto vzácnej tekutiny.