Svetový deň darcov krvi 2013
Podporili sme v 2013

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila dňa 14. júna 2013 pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pracovisko Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (NTS SR) v Univerzitnej nemocnici Ružinov v Bratislave, aby podporila darcov krvi. Prvá dáma SR aj tento rok prevzala záštitu nad Svetovým dňom darcov krvi v Slovenskej republike. Po prehliadke jednotlivých miestností pracoviska NTS SR a postupu pri darovaní najvzácnejšej tekutiny - krvi - sa pani Gašparovičová stretla s niekoľkými statočnými darcami krvi. "V mene všetkých ľudí Vám veľmi pekne ďakujem," poďakovala sa prvá dáma SR darcom za ich ochotu pomáhať druhým ľuďom. 

Manželka prezidenta SR každý rok podporuje darcov krvi aj formou zakúpenia prístrojov či darovaním potrebných vecí na zlepšenie starostlivosti o darcov krvi. Počas tohtoročnej návštevy v bratislavskej nemocnici pani Gašparovičová v mene Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých odovzdala Národnej transfúznej službe SR hemoglobinometer, ktorý umožňuje kvalitatívne stanovenie hemoglobínu v krvi darcu a používa sa pri mobilných výjazdových odberoch.