Svetový deň srdca 2005
Tlačové správy 2005

Prezidentka nadácie Silvia Gašparovičová prevzala záštitu nad Svetovým dňom srdca, ktorý sa organizuje každoročne v septembri na podnet Svetovej federácie srdca .Hlavnou témou tohto ročného Svetového dňa srdca je výzva na udržanie si správnej váhy a správneho tvaru tela a tým zdravého srdca pre život. 

Cieľom Svetovej federácie srdca je dosiahnuť pomocou preventívnych opatrení zníženie počtu kardiovaskulárnych ochorení a tým zlepšiť život celej populácie vo všetkých 192 združených krajinách sveta . 

Silvia Gašparovičová sa priamou účasťou dňa 28. 09. 2005 aktívne zapojila na prezentácii činnosti Slovenskej ligy Srdce srdcu so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou pri predstavení programu na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. 

V diskusii v rámci dňa otvorených dverí na Svetovom dni srdca vyjadrila podporu každému programu na zlepšenie zdravotnému stavu našej populácie na Slovensku a na svete. Za rozbehnutie programov na správny životný štýl sa zasadzovala už pri prevzatí záštity nad Svetovým dňom zdravia a prisľúbila veľmi aktívnu účasť z pozície manželky prezidenta ako aj ako prezidentka nadácie, kde jedným z cieľov je zdravie pre všetkých. 

Aj na tomto fóre nastolila veľmi naliehavú úlohu rozbehnúť program správnej výživy a návykov vrátane zvyšovania pohybových aktivít u detí na školách s hlavnou gesciou štátu. Bez hlavnej účasti štátnych inštitúcií, všetky aj najlepšie mienené a organizované aktivity profesijných združení, nadácií. líg či svetových konfederácií sa minú účinku. 

Doporučila spojenie síl na presadenie účinných programov na zlepšenie zdravotného stavu spoločnosti v spolupráci s Ministerstvami zdravotníctva a školstva vzhľadom na naše dosť zlé umiestnenie v štatistickom zhodnotení. Umiestnili sme sa až v horšej polovici združených štátov sveta v Svetovej federácii srdca, čo je maximálne alarmujúce a dáva celej spoločnosti veľkú výzvu na urýchlenú zmenu.