Tlačová konferencia k predstaveniu cieľov nadácie
Tlačové správy 2004

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej- Vzdelanie a zdravie pre všetkých bola predstavená na tlačovej konferencii v Bratislave dňa 21. októbra 2004. Tlačovej konferencie sa zúčastnilo približne 20 novinárov z rôznych agentúr, nechýbali ani Slovenský rozhlas, súkromné rozhlasové stanice, STV a TA3. 

Prezidentka nadácie Ing. Silvia Gašparovičová novinárov informovala o jej cieľoch a zámeroch, ktorými sú predovšetkým podpora vzdelávania nielen mládeže, ale aj dospelých za účelom zvýšiť odbornosť a kvalifikáciu. 

"Nadácia bude pomáhať aj zdravotne postihnutým občanom a zdravotníckym zariadeniam, popredné miesto bude mať aj pomoc pri zriaďovaní a budovaní zdravotníckych zariadení pre deti a dospelých a samozrejme charita. Svoju činnosť bude nadácia zabezpečovať cez partnerské firmy a organizácie a aj zo zdrojov fondov Európskej únie", povedala prítomným novinárom prvá dáma.