Tlačová konferencia prezidentského páru 2007
Tlačové správy 2007

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič pri príležitosti 2. výročia inaugurácie zhodnotil na tlačovej konferencii druhý rok na poste hlavy štátu. 
Na tlačovej konferencii vyhodnotila aj pani Silvia Gašparovičová svoje charitatívne i vzdelávacie aktivity i aktivity nadácie "Vzdelanie a zdravie pre všetkých." Zdôraznila úspešné projekty, ktoré sa jej podarilo realizovať zakladaním ľudových akadémií a uplatnením ich absolventov v znevýhodnených regiónoch Slovenska. Druhý rok po boku hlavy štátu v role aktívnej prvej dámy charakterizovala ako "naplnený a úspešný".