Tlačová konferencia pri príležitosti Svetového dňa srdca
Tlačové správy 2012