V Bratislave sa uskutoční Európska konferencia o domácom násilí
Napísali o nás 2007

Na pôde Bratislavskej vysokej školy práva sa v dňoch 15. - 16. októbra uskutoční medzinárodná konferencia "Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe". Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. O násilí medzi blízkymi osobami budú diskutovať odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Holandska a Talianska. 
Hlavnými témami konferencie sú príčiny, formy a prejavy domáceho násilia, policajné metodiky, typológia ohrozených ale i násilných osôb, nové terapeutické programy. Okrem toho bude predstavený slovenský, rakúsky a český systém reakcie a skúsenosti z praxe pri zistení prípadu domáceho násilia. Súvisiacou témou bude tzv. stalking (prenasledovanie, sliedenie). 
Časť programu sa bude venovať popisu novej českej legislatívy a skúseností získaných za 9 mesiacov jej účinnosti. Český zákon na ochranu pred domácim násilím sa stal už pre niekoľko európskych krajín inšpiráciou na riešenie tejto problematiky. 

Za hostiteľskú krajinu budú prednášať na medzinárodnej konferencii Silvia Gašparovičová, prvá dáma Slovenskej republiky; JUDr. Daniela Baranová, Asociácia slovenských sudkýň - žien SR; Darina Sedláková, WHO SR; Marta Bujňáková, Prezídium policajného zboru SR; PhDr. Jana Śípošová, Pomoc obetiam násilia SR. 

Medzi zahraničných prednášajúcich patrí Anna C. Baldry z InterVictu Tilburgské univerzity v Holandsku, Birgitt Haller z viedenského Institut für Konfliktforschung; Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka a členka predstavenstva Bílého kruhu bezpečí; doc. PhDr. Ludmila Čírtková, členka predstavenstva Bílého kruhu bezpečí; doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, prodekan Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva. 

Hlavným organizátorom konferencie je Bratislavská vysoká škola práva. Podujatie organizuje v spolupráci so Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých a s občianskymi združeniami Pomoc obetiam násilia a Bílý kruh bezpečí. Konferenciu finančne podporila spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. 

Zdroj: PRime time, 11.10.2007 
https://www.kultura.sk/article/1000486007/v_bratislave_sa_uskutocni_europska_konferencia_o_domacom_nasili.html