Vecný dar od spoločnosti Naceva
Tlačové správy 2009

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých ďakuje spoločnosti Naceva - Slovakia, s.r.o., so sídlom v Prešove za vecný dar v hodnote takmer 8 700,- Eur. Spoločnosť sa aj týmto spôsobom rozhodla podporiť projekt nadácie "Život bez násilia". Cieľom tohto dlhodobého projektu je nielen znížiť negatívne následky násilia v spoločnosti prostredníctvom pomoci obetiam, ale aj zvýšiť prevenciu pred násilím prostredníctvom informovanosti a vzdelanosti. 

Spoločnosť Naceva - Slovakia, s.r.o., venovala nábytok a zariadenie pre Krízové a vzdelávacie centrum, Linku pomoci a Miesto prvého kontaktu.