VENUJTE 2%
Z Vašich zaplatených daní na projekty Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých

Žiadosť o venovanie 2 % z Vašich zaplatených daní na projekty
v roku 2017


Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých

č. ú. 063 498 8356 / 0900, IBAN SK6109000000000634988356
na príspevky 2 % z daní


Naše dlhodobé projekty, v ktorých chceme pokračovať aj v roku 2017:

  • Pomoc pre zdravotne znevýhodnené deti
  • v špeciálnych školách a zariadeniach. Prispievame na skvalitnenie výučby detí so zdravotným znevýhodnením. 
  • Kupujeme pomôcky na výučbu, rehabilitáciu a pre školské odborné dielne, ako interaktívne tabule a špeciálny softvér na prácu s počítačom, čítacie lupy, odborné nástroje a rozličné rehabilitačné pomôcky.
  • Štipendiá na štúdium pre mládež
  • z detských domovov a zo špeciálnych škôl pre zdravotne znevýhodnené deti zo sociálne slabých rodín. 
  • Pomôcť chceme ďalším deťom poskytnutím štipendia - jednorazovej podpory pri štúdiu.
  • Podpora projektov v oblasti zdravotníctva
  • V spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami pomáhame pri prevencii a liečbe detí a dospelých. 
  • Chceme ďalej pomáhať zdravotníckym zariadeniam pri modernizácii zariadení najmä na liečbu onkologických ochorení u detí.

Veríme, že sa rozhodnete pomôcť nám ďalej realizovať naše už viacročné a úspešné projekty.

Každý darca bude s vďakou uverejnený na našej webovej stránke a vo výročnej správe.

Ď a k u j e m e.

V Bratislave dňa 25.11.2016

Ing. Silvia Gašparovičová

prezidentka nadácie