Vianočné klubové stretnutie Top centra podnikateliek v Bratislave
Podporili sme v 2009

Dňa 7. decembra 2009 sa v Bratislave uskutočnilo už tradičné vianočné klubové stretnutie Top centra podnikateliek, ktoré malo aj charitatívny rozmer. Medzi podnikateľky zavítala i manželka prezidenta SR, pani Silvia Gašparovičová, ktorá je zároveň čestnou prezidentkou Top centra podnikateliek. 

Dámy z rôznych oblastí podnikania si na tomto stretnutí vymenili svoje skúsenosti a zároveň sa mohli dozvedieť o ďalších plánoch jednotlivých Top centier podnikateliek po celom Slovensku na rok 2010. Ako uviedla pani Elvíra Chadimová, "Top centrum bude v roku 2010 naďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s Českou republikou a taktiež aj s inými európskymi krajinami." 
Podnikateľky v tomto vianočnom čase nezabudli ani na charitu a pomoc iným - podporili projekt Život bez násilia Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých sumou 180,- EUR. "Som veľmi rada, že Vám nie je ľahostajný život druhých," povedala pani Gašparovičová a za príspevok sa srdečne poďakovala.