Vianočný sen 2010
Podporili sme v 2010

Dňa 15. decembra 2010 deti zo Spojenej školy internátnej pre sluchovo postihnuté deti na Hrdličkovej ulici v Bratislave opäť snívali svoj Vianočný sen - zišli sa na predvianočnej slávnosti, aby svojim blízkym ukázali, čo dokážu. 

Zároveň sa chceli poďakovať všetkým podporovateľom školy. Pani Silvia Gašparovičová, ktorá už od roku 2007 pravidelne školu podporuje rozličnými darmi - špeciálnymi školskými pomôckami, naposledy škole darovala logopedický program Fono 2 a viaceré didaktické pomôcky. 

Aj tentokrát pripravila pre sluchovo postihnutých žiakov materskej a základnej školy prekvapenie. Vďaka finančnej pomoci od občianskeho združenia JCI-Slovensko im venovala športové náčinie - trampolínu a žinenky, aby mohli športovať. Zároveň im priniesla malé sladké prekvapenie. Riaditeľka školy pani Mária Benová sa prvej dáme SR srdečne poďakovala: "Z celého srdca Vám úprimne ďakujeme, že na naše deti nikdy nezabudnete a vždy im dáte krásny darček pod vianočný stromček."