Vianočný sen 2011
Podporili sme v 2011

Spojená škola internátna pre sluchovo postihnuté deti na Hrdličkovej ulici v Bratislave oslávila 175. výročie svojho založenia. Dňa 15. decembra 2011 sa pri tejto príležitosti uskutočnilo predvianočné podujatie s názvom Vianočný sen 2011. Medzi deti zavítala aj prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá mala pre deti pripravený i vianočný darček. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých venovala škole dary v celkovej výške 1434,- EUR na skvalitnenie výučby detí v materskej škôlke a základnej škole. Išlo napr. o magnetickú tabuľu, rozličné didaktické pomôcky či doskočisko potrebné na vyučovanie telesnej výchovy na škole. 

Na predvianočnom podujatí riaditeľka skoly pani Mária Benová poďakovala všetkým podporovateľom školy. Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých už od roku 2007 pravidelne podporuje hendikepované deti v školách na Slovensku zakupovaním špeciálnych školských pomôcok.