Vianočný sen 2012
Podporili sme v 2012

Spojená škola internátna pre sluchovo postihnuté deti na Hrdličkovej ulici v Bratislave aj v roku 2012 pripravila poďakovanie pre všetkých, ktorí pomáhajú sluchovo postihnutým žiakom tejto školy. Dňa 12. decembra 2012 sa preto uskutočnilo predvianočné podujatie s názvom Vianočný sen 2012, kde deti z Materskej škôlky a žiaci zo Základnej školy predviedli svoje schopnosti a umenie. 

Prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová ani tento rok na žiakov tejto školy nezabudla a pripravila pre ne vianočný darček. Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých vďaka sponzorovi JCI-Slovensko pri tejto príležitosti škole venovala interaktívnu tabuľu a ďalšie didaktické pomôcky v celkovej výške 1543,- EUR na skvalitnenie výučby detí v materskej škôlke a základnej škole. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých už od roku 2007 pravidelne podporuje hendikepované deti v školách na Slovensku zakupovaním špeciálnych školských pomôcok.