Vianočný sen 2013
Podporili sme v 2013

Ako býva už zvykom, aj tento rok sa dňa 18.12.2013 uskutočnilo predvianočné podujatie s názvom Vianočný sen 2013. Podujatie organizovala Spojená škola internátna na Hrdličkovej ulici v Bratislave, ktorá je zameraná na výučbu a výchovu sluchovo postihnutých detí. Medzi deti zavítala aj prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá si pre deti pripravila vianočný darček.

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých sa snaží dlhodobo pomáhať hendikepovaným deťom v školách po celom Slovensku prostredníctvom zakupovaním rôznych špeciálnych školských pomôcok. 

Prostredníctvom nadácie a za pomoci JCI- Slovakia a pána Grella, venovala pani Gašparovičová špeciálny školský nábytok v celkovej hodnote 2.515,- EUR na skvalitnenie výučby detí v základnej škole.