Vyjadrenie pani Silvie Gašparovičovej k pôsobeniu žien v slovenskej politike
Tlačové správy 2006