Výpočtová technika pre sestry
Podporili sme v 2010

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých dňa 27. septembra 2010 venovala Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek 4 kusy notebookov. 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek bude notebooky využívať pre efektívnejšie hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, v rámci projektu hodnotenia sústavného vzdelávania (HSV), ktorý komora v súčasnosti realizuje. V rámci tohto projektu komora zriadila na Slovensku 7 regionálnych centier HSV. Nakoľko hodnotenie je proces, ktorý vykonáva osoba - hodnotiteľ priamo v teréne prostredníctvom elektronického portálu, je notebook a internetové pripojenie nevyhnutnosťou. 

Snahou komory je, aby sestry a pôrodné asistentky nemuseli cestovať príliš ďaleko za hodnotiteľom, skôr naopak. Vychádzajúc z veľkého počtu sestier na Slovensku, ktorých sa HSV týka, je však reálna potreba notebookov väčšia, ako sa predpokladalo. T. j. reálne ich komora potrebuje väčší počet, ako je možné zakúpiť v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ. Preto sú veľmi vďační, že im Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pomohla pri riešení tohto problému.