Významné prínosy škole pre slabozraké deti
Napísali o nás 2009

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" v Bratislave minulý rok významne pomohla uľahčiť výučbu nielen súčasným, ale aj budúcim slabozrakým žiakom tým, že poskytla špeciálne stolíky pre zrakovo postihnutých žiakov do dvoch špeciálnych učební a darovala špeciálne stolíky spolu za 142 217 Sk do dvoch špeciálnych učební. 
Aj tohto roku pomohla. Poskytla prostriedky na špeciálne softvérové vybavenie za 50.099,54,- Sk (1663,- eur) na výučbu predmetov cez interaktívnu tabuľu v Základnej špeciálnej škole na Svrčej 6 v Bratislave internátnej pre zrakovo postihnutých žiakov. Nadácia pod vedením Silvie Gašparovičovej spolu s viceprezidentkou nadácie Elvírou Chadimovou a manažérkou Silviou Kopkovou rozpracováva v prospech zrakovo postihnutých žiakov aj ďalšie projekty. Zameriava sa najmä na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú - hendikepované deti, dlhodobo nezamestnaní, sociálne znevýhodnení či týrané ženy. 

Škole pre slabozraké deti na Svrčej 6 v Bratislave však pomohli aj študenti a pracovníci Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave tak, že opäť, podobne ako vlani, zorganizovali vianočný bazár a výťažok z neho v sume 38 213 Sk, t.j. vyše 1268 eur venovali slabozrakým deťom. Podpredsedovia Benefičného združenia slabozrakých detí PaedDr. Marián Šimko a PaedDr. Jozef Šimko sú vďační spolu so svojimi žiakmi aj dlhodobému sponzorovi Ing. Milanovi Redererovi, ktorý zastupuje spoločnosť Miraco a tá tiež každý rok prispieva k skvalitneniu školskej starostlivosti o slabozraké deti uvedenej školy. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých", žiaci a pracovníci Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave i spoločnosť Miraco majú veľa spoločného: humánne cítenie, zmysel pre solidaritu a zodpovednosť a chuť pomáhať ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Nominácia na Dar roka 2008 nech je pre nich aspoň symbolickým poďakovaním.