Vzdelávanie mentálne postihnutých občanov
Podporili sme v 2009

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých realizovala prostredníctvom Prvej ľudovej akadémie, n.o. vzdelávací projekt pod názvom "Vzdelávanie a príprava na prácu v chránenej dielni pre mentálne postihnutých občanov". Projekt na pomoc mladistvým občanom s mentálnym postihnutím sa uskutočnil v mesiacoch november až december 2008 v Združení Nádej v Dennom stacionári - Domove sociálnych služieb v Poprade. 
14 mladiství občania s mentálnym a kombinovaným postihnutím, klienti Denného stacionára, a ich 5 vychovávatelia, čo sú občania so zmenenou pracovnou schopnosťou a nízkou kvalifikáciou, absolvovali intenzívny vzdelávací kurz. 

Mentálne postihnutie patrí k najťažším zdravotným a sociálnym problémom. Títo ľudia si vyžadujú dlhodobú, systematickú a špeciálnu pomoc. V rámci vzdelávacieho kurzu počas 20 dní bolo odučených 60 hodín v oblasti práce na počítači a internete, mladiství ďalej získali pracovné návyky, komunikačné a sociálne zručnosti. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom najmä u opatrovateľov a od rodičov postihnutých detí. 

Projekt podporili: generálny partner projektu Slovenské elektrárne, a.s. a partneri nadácie spoločnosť Dell s.r.o., Microsoft Slovakia s.r.o., ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o..