Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov s pomocou založených n.o.- Prvá ľudová akadémia n. o. Bratislava a Ľudová akadémia n.o. Poprad

Cieľová skupina: zdravotne postihnutí a dlhodobo nezamestnaní občania. 

Zameranie projektu: získanie vzdelania na zamestnanie sa a na podnikanie.

Základným cieľom otvorenia ľudovej akadémie je zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva daného regiónu ako i jeho následné zaradenie sa do pracovného procesu, a tiež i do oblasti celoživotného vzdelávania tak, aby každý občan určenej cieľovej skupiny mal kedykoľvek alebo aj opakovane prístup ku kvalitnému a ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré ho pripraví nielen na výkon povolania, ale aj na zodpovedný občiansky život. Základom celej myšlienky je vzdelávanie najmä sociálne a zdravotne handicapovaných občanov s vysokou mierou tolerancie názorového, etnického, kultúrneho a sociálneho vedomia a prejavu, t.j. bez akejkoľvek diskriminácie vo vzdelávaní pri dôslednom dodržiavaní všeobecných ľudských práv a slobôd.

Trvanie projektu: 2007 - 2013

Dary v celkovej hodnote: 22 868,20 EUR

Partneri projektu:
ADRIAN a.s. 
CZ Slovakia, a.s. 
DELL s.r.o.
DONIVO MKD, s.r.o. 
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
EXIMBANKA, a.s. 
Henkel Slovensko spol. s r.o.
INW spol. s r.o. 
Ing.Korčok Berlín 
Izraelská obchodná komora 
JUTURN, s.r.o. 
Microsoft Slovakia s.r.o. 
ORIN PANACEA o.z.  
Rotary Club, Banská Bystrica 
Royal Danish Embassy 
sanofi-aventis
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (Generálny partner projektu 2008) 
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Transpetrol a.s. 
U.S.Steel Košice, s.r.o. 
VIMAR Banská Bystrica)
Zentiva
2%-ná časť z dane PO a FO